AKTUALNOŚCI

OXANT PROJEKT nadzór Inwestorski Instytut Onkologii

OXANT PROJEKT od października 2020 pełni funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla prac obejmujących Remont Kliniki Radioterapii i Kliniki Ginekologii Onkologicznej oraz remont Zakładu Patomorfologii Nowotworów wraz z dostawą i instalacją sprzętów wbudowanych lub wymagających specjalistycznych instalacji w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Garncarskiej nr 9 i nr 15/17 w Krakowie opublikowany 12.09.2016, 18:24, przez: Dawid Tomczyk